Djelatnici

Djelatnici Javne ustanove Hrvatski kulturni centar Nova Bila:

Dragan Đido, ravnatelj

e-mail: hkcnova@gmail.com

e-mail: dragandido@gmail.com

mob: 063-334-110

 

Marina Pendeš, administrativni djelatnik

e-mail: marinapendes@hotmail.com

mob: 060-301-1464

 

Ilijana Budimir Trupina, tajnik

e-mail: ilijana.budimir@gmail.com

mob: 063-373-462

 

Anela Križanac, program menadžer

e-mail: aanelaak@gmail.com

mob:  061-403-766

 

Marko Zovko, projekt menadžer

e-mail: m_zovko@hotmail.com

mob: 063-688-547