Osnovna glazbena škola

Ideju za pokretanje Glazbene škole u Novoj Biloj dao je Dragan Đido, s ciljem glazbenog obrazovanja tadašnjih i budućih članova Limene glazbe. Ideja je ubrzo konkretizirana tako da je Osnovna glazbena škola Jakova Gotovca Novi Travnik – područni odjel Nova Bila s radom krenula u rujnu 1995.

Kroz našu osnovnu glazbenu školu do sada je prošlo najmanje 700 učenika, od kojih je srednju glazbenu školu upisalo preko 60 učenika, uspješno je završilo, a od toga 10-tak njih upisalo je Muzičku akademiju u Sarajevu, završilo ju ili su još uvijek na studiju.

Kroz limenu glazbu prodefiliralo je više od 60 polaznika našeg Područnog odjela, neke je život odnio na drugu stranu, a dosta njih je i danas s nama. Brojni naši učenici daju stalni doprinos lokalnoj zajednici kroz razne nastupe u civilnim i crkvenim slavljima. Danas su naši zidovi ispunjeni fotografijama s raznih nastupa naših učenika diljem BiH. Tu se nalaze zahvalnice s federalnih, državnih te međunarodnih natjecanja.

Tijekom svake akademske godine održavaju se barem 4 koncerta: uskrsni, božićni, završni i interni, a najdarovitiji učenici idu na natjecanja: kantonalna, federalna i međunarodna.

Trenutno glazbena škola broji oko 50 učenika u 6 razreda, a tu rade profesori: klavira, gitare, harmonike, violine i saksofona:

Lucija Džepina, nastavnica glasovira
Andrijana Lončarević, nastavnica glasovira
Slaven Čović, nastavnik solfeggia

Aria Taraba, nastavnica klavira
Nanarela Bajo, nastavnica harmonike
Alojz Čakarić, nastavnik gitare

Ravnatelj Osnovne glazbene škole je prof. Josip Dujmušić, a voditelj područnog odjela je Dragan Đido.

Osnovna glazbena škola, Likovna akademija, Ovnak Vitez. ,,Jedinstvo različitosti''. 19.05.2019.
Osnovna glazbena škola, Uskrsni koncert. 12.04.2019.
Osnovna glazbena škola, Primavera. 21.-24.03.2019.
Koncert studenata klavira Muzičke akademije Istočno Sarajevo. 28.02.2019.
Osnovna glazbena škola, Božićni koncert, 12.12.2018.
Balkan Madness BH-Edition: Bartolomej Stanković. 11.12.2018.
Balkan Madness BH edition, B.Stanković. 27.11.2018.
Osnovna glazbena škola, Banjalučki bijenale. 18. 05. 2018.
Osnovna glazbena škola, Federalno natjecanje glazbenika.