Osnovna glazbena škola Jakova Gotovca Novi Travnik: Područni odjel Nova Bila

Ideju za pokretanje Glazbene škole u Novoj Biloj dao je Dragan Đido, s ciljem glazbenog obrazovanja tadašnjih i budućih članova Limene glazbe ,,Lašva” Nova Bila. Ideja je ubrzo konkretizirana tako da je Osnovna glazbena škola Jakova Gotovca Novi Travnik – područni odjel Nova Bila s radom krenula u rujnu 1995.

Kroz našu osnovnu glazbenu školu do sada je prošlo najmanje 700 učenika, od kojih je srednju glazbenu školu upisalo i uspješno završilo preko 60 učenika, od kojih je njih 10-tak upisalo Muzičku akademiju u Sarajevu, završilo ju ili su još uvijek na studiju.

Kroz limenu glazbu prodefiliralo je više od 60 polaznika našeg Područnog odjela, neke je život odnio na drugu stranu, a dosta njih je i danas s nama. Brojni naši učenici daju stalni doprinos lokalnoj zajednici kroz razne nastupe u civilnim i crkvenim slavljima. Danas su naši zidovi ispunjeni fotografijama s raznih nastupa naših učenika diljem BiH. Tu se nalaze zahvalnice s federalnih, državnih te međunarodnih natjecanja.

Tijekom svake akademske godine održavaju se barem 4 koncerta: uskrsni, božićni, završni i interni, a najdarovitiji učenici idu na natjecanja: kantonalna, federalna i međunarodna.

Trenutno glazbena škola broji oko 50 učenika u 6 razreda, a tu rade profesori: klavira, gitare, harmonike, violine i saksofona:

Lucija Džepina, nastavnica solfeggia i glasovira
Andrijana Bugarin, nastavnica glasovira

Nanarela Bajo, nastavnica harmonike
Alojz Čakarić, nastavnik gitare

Ljiljana Marić, nastavnica violine

Gordana Mišković, nastavnica harmonike
Ana Slipac, nastavnica glasovira i solfeggia

Ravnatelj Osnovne glazbene škole je prof. Josip Dujmušić, a voditeljica područnog odjela je prof. Lucija Džepina.

Osnovna glazbena škola, Likovna akademija, Ovnak Vitez. ,,Jedinstvo različitosti''. 19.05.2019.
Osnovna glazbena škola, Uskrsni koncert. 12.04.2019.
Osnovna glazbena škola, Primavera. 21.-24.03.2019.
Koncert studenata klavira Muzičke akademije Istočno Sarajevo. 28.02.2019.
Osnovna glazbena škola, Božićni koncert, 12.12.2018.
Balkan Madness BH-Edition: Bartolomej Stanković. 11.12.2018.

Nema odabrana galerija ili galerija je izbrisan.

Osnovna glazbena škola, Banjalučki bijenale. 18. 05. 2018.