Osnovna glazbena škola

Ideju za pokretanje Glazbene škole u Novoj Biloj dao je Dragan Đido, s ciljem glazbenog obrazovanja tadašnjih i budućih članova Limene glazbe ,,Lašva” Nova Bila. Ideja je ubrzo konkretizirana tako da je Osnovna glazbena škola Jakova Gotovca Novi Travnik – područni odjel Nova Bila s radom krenula u rujnu 1995.

Kroz našu osnovnu glazbenu školu do sada je prošlo najmanje 700 učenika, od kojih je srednju glazbenu školu upisalo i uspješno završilo preko 60 učenika, od kojih je njih 10-tak upisalo Muzičku akademiju u Sarajevu, završilo ju ili su još uvijek na studiju.

Kroz limenu glazbu prodefiliralo je više od 60 polaznika našeg Područnog odjela, neke je život odnio na drugu stranu, a dosta njih je i danas s nama. Brojni naši učenici daju stalni doprinos lokalnoj zajednici kroz razne nastupe u civilnim i crkvenim slavljima. Danas su naši zidovi ispunjeni fotografijama s raznih nastupa naših učenika diljem BiH. Tu se nalaze zahvalnice s federalnih, državnih te međunarodnih natjecanja.

Tijekom svake akademske godine održavaju se barem 4 koncerta: uskrsni, božićni, završni i interni, a najdarovitiji učenici idu na natjecanja: kantonalna, federalna i međunarodna.

Trenutno glazbena škola broji oko 50 učenika u 6 razreda, a tu rade profesori: klavira, gitare, harmonike, violine i saksofona:

Lucija Džepina, nastavnica glasovira
Andrijana Bugarin, nastavnica glasovira

Nanarela Bajo, nastavnica harmonike
Alojz Čakarić, nastavnik gitare

Ljiljana Marić, nastavnica violine

Gordana Mišković, nastavnica harmonike

 

Ravnatelj Osnovne glazbene škole je prof. Josip Dujmušić, a voditelj područnog odjela je prof. Lucija Džepina.

Osnovna glazbena škola, Likovna akademija, Ovnak Vitez. ,,Jedinstvo različitosti''. 19.05.2019.
Osnovna glazbena škola, Uskrsni koncert. 12.04.2019.
Osnovna glazbena škola, Primavera. 21.-24.03.2019.
Koncert studenata klavira Muzičke akademije Istočno Sarajevo. 28.02.2019.
Osnovna glazbena škola, Božićni koncert, 12.12.2018.
Balkan Madness BH-Edition: Bartolomej Stanković. 11.12.2018.

Nema odabrana galerija ili galerija je izbrisan.

Osnovna glazbena škola, Banjalučki bijenale. 18. 05. 2018.
Osnovna glazbena škola, Federalno natjecanje glazbenika.