Osnovna glazbena škola

Ideju za pokretanje Glazbene škole u Novoj Biloj dao je Dragan Đido, s ciljem glazbenog obrazovanja tadašnjih i budućih članova Limene glazbe. Ideja je ubrzo konkretizirana tako da je Osnovna glazbena škola Jakova Gotovca Novi Travnik – područni odjel Nova Bila s radom krenula u rujnu 1995.

Kroz našu osnovnu glazbenu školu do sada je prošlo najmanje 700 učenika, od kojih je srednju glazbenu školu upisalo preko 60 učenika, uspješno je završilo, a od toga 10-tak njih upisalo je Muzičku akademiju u Sarajevu, završilo ju ili su još uvijek na studiju.

Kroz limenu glazbu prodefiliralo je više od 60 polaznika našeg Područnog odjela, neke je život odnio na drugu stranu, a dosta njih je i danas s nama. Brojni naši učenici daju stalni doprinos lokalnoj zajednici kroz razne nastupe u civilnim i crkvenim slavljima. Danas su naši zidovi ispunjeni fotografijama s raznih nastupa naših učenika diljem BiH. Tu se nalaze zahvalnice s federalnih, državnih te međunarodnih natjecanja.

Tijekom svake akademske godine održavaju se barem 4 koncerta: uskrsni, božićni, završni i interni, a najdarovitiji učenici idu na natjecanja: kantonalna, federalna i međunarodna.

Trenutno glazbena škola broji oko 50 učenika u 6 razreda, a tu rade profesori: klavira, gitare, harmonike, violine i saksofona:
Lucija Džepina, nastavnica glasovira
Andrijana Lončarević, nastavnica glasovira
Dajana Karin Palavra, nastavnica violine
Nanarela Bajo, nastavnica harmonike
Alojz Čakarić, nastavnik gitare

Ravnatelj Osnovne glazbene škole je prof. Josip Dujmušić, a voditelj područnog odjela je Dragan Đido.

Banjalučki bijenale, OGŠ. 18. 5. 2018.
Federalno natjecanje glazbenika OGŠ Jakov Gotovac