Ustrojstvo

Osnivač centra je Općinsko poglavarstvo Travnik sa sjedištem u Novoj Biloj.
Općinsko vijeće Travnik dobilo je suglasnost za registriranje ovakve institucije od Hrvatske Republike Herceg Bosne, Ministarstva društvenih djelatnosti Mostar, na temelju suglasnosti ovog ministarstva centar je registriran kod Višeg suda Travnik te je tako uvršten u red samostalnih institucija. Prelaskom Općinskog poglavarstva Travnik sa sjedištem u Novoj Biloj u Travnik 01. srpnja 1997. godine Centar postaje posve neovisan, a financira se iz proračuna Općine Travnik (tranša se odnosi  na plaće pet djelatnika, kao i podmirivanje osnovnih režijskih troškova) dok sve  druge troškove institucija pokušava riješiti isključivo donacijama.
Centrom rukovodi ravnatelj, a upravlja Upravno vijeće.
Centar je ustrojen kao krovna kulturna institucija, a sve njegove sekcije su registrirane kao udruženja građana i imaju posebne organe upravljanja kao i stručne voditelje. Sekcije se financiraju isključivo od donacija, a neznatnim dijelom po komercijalnoj osnovi. Nijedna od sekcija nema obvezu plaćanja režije niti bilo koji drugi trošak investicijskog domena, sve to je u obvezi institucije HKC-a.
Kako se radi o profesionalnoj kulturnoj instituciji i sekcijama koje su isključivo na amaterskoj bazi ovdje ne možemo govoriti ni o kakvom krutom sistemu udruživanja, već naprotiv ovdje gotovo da ne postoji jasna linija nadležnosti i subordinacije. Načelom amaterske hijerarhije postignut je jedan posve novi model organiziranja koji danas HKC Nova Bila svrstava u jednu od organiziraniji kulturnih institucija u BiH.
Ustrojstvo, organiziranost i dinamiku centra možemo promatrati i kroz: dnevne, tjedne, periodične i godišnje aktivnosti centra.

U dnevne aktivnosti ubrajamo rad područnog odjela glazbene škole, dnevno dostupan prostor za različite namjene, stalan rad ureda HKC-a, servisne aktivnosti prema sekcijama članicama institucije kao i stalne usluge klubovima i drugim neodvojivim segmentima društvene nadgradnje.

U tjedne aktivnosti ubrajamo kontinuirano održavanje proba sekcija koje su u stalnim večernjim terminima izabranim i unaprijed definiranim radnim danima pa i nedjeljom. Brojni sastanci koji se održavaju u sali ili vježbaonici HKC-a različitih aktera su također česte tjedne aktivnosti.

U periodične aktivnosti centra ubrajamo sve ono što je plod dnevnih i tjednih aktivnosti, a manifestira se kroz nastupe sekcija u centru i izvan njega a vrlo često i izvan općine pa i kantona. U grupu ovih aktivnosti treba spomenuti i organiziranje programa gostujućih društava: glazbenih, kazališnih, kulturnoumjetničkih, likovnih, književnih i dr. Godišnje skupštine svih društava organiziraju se i održavaju u prostorijama HKC-a. Trenutno je nemoguće pobrojati sva periodična dešavanja, ali nadamo se da smo uspjeli stvoriti pred vama bar malu dinamičnu sliku centra.

Godišnja aktivnost centra uz pomoć šireg organizacijskog odbora ogleda se u organiziranju tradicionalne manifestacije pod nazivom ”Dani kulture i športa Nova Bila”. Ova trodnevna manifestacija pruža već punih trinaest godina obilje kulturnih i sportskih aktivnosti žiteljima i posjetiteljima mjesta.

 

Sastav Upravnog odbora:
1. Amila Seferović, predsjednica
2. Danijel Čakarić, član
3. Marina Pendeš, član

Sastav Nadzornog odbora:
1. Aida Skrobo, predsjednik
2. Darijo Pranjić, član
3. Ilijana Budimir Trupina, član

Djelatnici:
– ravnatelj, Dragan Đido (VŠS pravnik; nast. glazbe)
– tajnik, Ilijana Budimir Trupina, (VSS prof. pedagogije)
– administrativni djelatnik, Marina Pendeš (SSS ekonomist)
– program menadžer, Anela Križanac (VSS dipl. dramaturg)
– projekt menadžer, Marko Zovko (VSS mag. pol.)

Pored trenutno redovno zaposlenih pet djelatnika, u HKC-u svakodnevno djeluje i vanjski suradnici koji se financiraju iz drugih izvora: djelatnici OGŠ Jakova Gotovca Novi Travnik, kapelnik Limene glazbe ,,Lašva” Nova Bila, voditeljica VS Lašvanske dive, voditelj Male škole puhača te voditeljica Male škole engleskog jezika.