Ciljevi

Hrvatski kulturni centar kao kulturna institucija ima za ciljeve:

  • Kulturno okupljanje Hrvata Lašvanske doline bez obzira na njihovo zanimanje, zvanje i stranačku pripadnost.
  • Kulturno animiranje mladeži i konstantno uključivanje mladih u rad sekcija.
  • Uspostaviti neposrednu suradnju s okolnim hrvatskim seoskim pučanstvom i omogućiti im uživanje kulture i kulturnih događanja.
  • Istima omogućiti da kroz igru, pjesmu, glazbu, scensku umjetnosti i dr. njeguju nacionalnu kulturu i tradiciju te na taj način osnažuju i čuvaju vlastiti identitet.
  • Povezivanje s kulturnim institucijama ostalih naroda u BiH. Raditi na širenju tolerancije i poštovanja kulture i tradicije drugih.
  • Na realizaciji ovih postavljenih ciljeva trenutno radi sedam vrlo kvalitetnih sekcija HKC-a.
    HKC je otvorenog tipa, a ukupan prostor je vrlo prilagodljiv.