Nastup Limene glazbe ,,Lašva” Nova Bila u Kiseljaku

U subotu 22. listopada u Kiseljaku je održan defile u organizaciji Kiseljačkih mažoretkinja. Osim domaćina Kiseljakom su prodefilirale i mažoretkinje iz Rame i Novog Travnika, a defile je predvodio orkestar Limene glazbe ,,Lašva” Nova Bila.

Ovaj nastup u Kiseljaku je svojevrsna priprema  Limene glazbe ,,Lašva” Nova Bila za božićne koncerte u gradovima Središnje Bosne, te je dio projekta ,,Glazbeni Božić u Lašvanskoj dolini” financiranog od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Limena glazba, Defile u Kiseljaku. 22.10.2022.