XXIV. Otvoreno Federalno natjecanja učenika i studenata glazbe Zenica

Učenici iz Područnog odjela u Novoj Biloj osvojili nagrade.

U disciplini glasovir četveroručno u drugoj kategoriji učenice Anja Bajo i Borna Ćurak (klasa: Andrijana Bugarin, Lucija Džepina) osvojile su III. nagradu.

U disciplini glasovir četveroručno u trećoj kategoriji učenice Mia Dražetić i Ena Dujmović (klasa: Andrijana Bugarin, Lucija Džepina) osvojile su II. nagradu. Učenice Antonela Augustinović i Mihaela Radić (klasa: Andrijana Bugarin, Lucija Džepina) osvojile su također II. nagradu.

U disciplini harmonikaških ansambala u drugoj kategoriji učenici David Dujmušić i Petar Kolenda (klasa: Nanarela Bajo i Gordana Mišković) osvojili su II. nagradu.

Učenici iz područnog odjela u Novoj Biloj dio su Osnovne glazbene škole Jakova Gotovca Novi Travnik, koja je na Federalnom natjecanju osvojila čak 19 nagrada.

Federalno natjecanje OGŠ. 2022.