JAVNI POZIV: Manifestacija ,,Dani Nove Bile 2022”.

UDRUGA “ČUVARICA TRADICIJE” NOVA BILA

upućuje

JAVNI POZIV

Pozivamo sve zainteresirane vladine i nevladine organizacije, pravne i fizičke osobe, gospodarstvenike i dr. koji rade i gravitiraju na prostoru Nove Bile da se s vlastitim aktivnostima uključe u kreiranje manifestacije „Dani Nove Bile 2022.“

Planirano je da programske aktivnosti traju od 25.05.2022.g. do 05.06.2022.g. Stoga Vas pozivamo, da svojim prijedlozima konkretnih aktivnosti u navedene dane, doprinesete da „Dani Nove Bile 2022.“ budu dani zajedničke kreativnosti na jedan novi način.

Vaš prijedlog treba sadržavati: kratak opis aktivnosti, lokaciju, vrijeme održavanja, broj sudionika, kontakt osobu (tel. ili e-mail adresu).

Svi zainteresirani svoje prijedloge za sudjelovanje u programu manifestacije „Dani Nove Bile 2022.“ mogu dostaviti do 30. travnja  2022.g.  elektronskim putem na e-mail adresu:  cuvaricatradicije@gmail.com ili hkcnova@gmail.com ili predajom na protokol HKC-a Nova Bila, s naznakom “Za sudjelovanje u programu „Dani Nove Bile 2022.“

Prijedlozi pristigli do navedenog roka bit će razmatrani od strane Organizacijskog odbora s ciljem konačnog kreiranja programa manifestacije.

Nova Bila, 10. travnja 2022.g.

Udruga ”Čuvarica tradicije” Nova Bila