Održano III. Školsko natjecanje Osnovne glazbene škole Jakova Gotovca Novi Travnik

Na III. Školskom natjecanju Osnovne glazbene škole Jakova Gotovca Novi Travnik održanom u subotu 9. travnja u Novom Travniku, nagrade osvojilo 10 učenika iz Područnog odjela Nova Bila.

  • Antonela Augustinović i Mihaela Radić, III. kategorija, I. nagrada: Klasa: Andrijana Bugarin i Lucija Džepina.
  • Mia Dražetić i Ena Dujmović, III. kategorija, I. nagrada: Klasa: Lucija Džepina.
  • Anja Bajo i Borna Ćurak, II. kategorija, I. nagrada: Klasa: Lucija Džepina i Andrijana Bugarin.
  • Petar Kolenda i David Dujmušić, II. kategorija. I.nagrada: Klasa: Nanarela Bajo i Gordana Mišković.
  • Lucija Peša i Stefani Bajo, I. kategorija, I.nagrada: Klasa: Nanarela Bajo i Gordana Mišković.

Čestitke svim vrijednim učenicima i njhovim nastavnicama!