Poziv za prijavu monodrama na 2. Regionalni festival monodrame ”inBox”

Travnik-Nova Bila, 25. 02. 2022. godine

POZIV ZA PRIJAVU MONODRAMA NA 2. REGIONALNI FESTIVAL MONODRAME “inBox”

JU Hrvatski kulturni centar Travnik –Nova Bila i Kazalište mladih „Korifej“ pozivaju Vas da prijavite svoje monodrame na uvid selekcionom odoboru 2. Regionalnog festivala monodrame “inBox”.

Festival će se održati u Travniku- Nova Bila od 01.09.2022. do 04.09.2022. godine i u okviru svog programa će prikazati 6 predstava u natjecateljskom dijelu festivala.

Kriteriji za prijavu su sljedeći:

  • monodramu mogu prijaviti sva profesionalna pozorišta, pozorišne trupe i ostale organizacione forme profesionalne pozorišne produkcije, te samostalni umjetnici koji su producirali monodramu
  • monodrama može biti prijavljena bez obzira na godinu produkcije
  • prijaviti se mogu monodrama koje se izvode na nekom od BHS jezika

Organizator festival će odabranim sudionicima:

  • osigurati smještaj i hranu
  • pokriti troškove puta (po sistemu zvaničnog obračuna refundacije troškova prevoza ovisno dogovorenom načinu prevoza)
  • dogovoriti varijabilne troškove

Prijava mora sadržavati:

  1. Prijavni obrazac
  2. Link na video snimak predstave
  3. Fotografiju glumca/glumice
  4. Fotografiju iz predstave

Prijave slati na e-mail adresu kmkorifej@gmail.com najkasnije do 30.04.2022. godine.

Aplikanti će o odluci selekcionog odbora biti obaviješteni najkasnije do 30.05.2022. godine.

Regionalni festival monodrame „inBox“ je manifestacija natjecateljskog karaktera koja se organizira u cilju popularizacije monodrame kao oblika scenskog stvaralaštva i afirmiranja BiH i regionalnih akademskih glumaca, dramaturga i redatelja. Uz novčanu nagradu u iznosu od 2.000,00 KM za najbolju glumačku interpretaciju o kojoj će odlučivati tročlani stručni žiri, bit će dodijeljena i nagrada sponzora za najbolju predstavu po odabiru publike.

Očekujemo Vaše prijave i nadamo se susretu u Travniku-Nova Bila!

Direktorica festivala Anela Križanac

PRIJAVNI OBRAZAC_InBox 2022