Prilog RTV Herceg-Bosne o aktivnostima HKC-a u 2020. godini

U četvrtak 17. rujna posjetila nas je ekipa RTV Herceg-Bosne.

Izjave su davali ravnatelj Dragan Đido, tajnik HKC-a Ilijana Budimir Trupina i program menadžer Anela Križanac.

Predstavili su sljedeće aktivnosti i projekte koji predstoje u jesen i zimu 2020.:

AKTIVNOSTI:

Limena glazba: dva Božićna koncerta (Vitez i Travnik)

Lašvanske dive: Radionica pjevanja za osobe ženskog spola u sklopu projekta ,,Jačanje glazbenih sastava mladh u Novoj Biloj”

          Ovisno o epidemiološkoj situaciji VS Lašvanske dive planiraju održati koncerte na lokalnim manifestacijama

Korifej: mjuzikl ,,Aska i vuk” koji se kreira u sklopu projekta ,,Jačanje glazbenih sastava mladh u Novoj Biloj”, a izvest će se i u sklopu manifestacije ,,Andrićevi dani”.

           Ako epidemiološka situacija dopusti planiraju se još organizirati glumačke radionice za odrasle koje će voditi profesionalni glumci, kao i kreiranje komedije za tri sekcije Korifeja: omladinsku, dječju i odraslu scenu

Trenutno se u HKC-u vrše upisi novih polaznika u:

  • Osnovnu glazbenu školu,
  • Dječji zbor ,,Radost” HKC-a,
  • Malu školu puhača (Limene glazbe)
  • Radionicu pjevanja Vokalnog sastava Lašvanske dive.

 PROJEKTI:

  • Jačanje glazbenih sastava mladih u Novoj Biloj, koji se provodi u sklopu projekta ,,Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE”, financira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Federalno minstarstvo kulture i sporta

  • Limena glazba: Glazbeni Božić u Lašvanskoj dolini
  • Lašvanske dive: Božićni koncert ,,Božić u Travniku”
  • Korifej: Psihološko osnaživanje djeteta kroz teatar

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republke Hrvatske

  • Korifej: Očuvanje hrvatskog jezika kroz teatar