Audicija za upis u Osnovnu glazbenu školu Jakova Gotovca Novi Travnik: Područni odjel Nova Bila

Osnovna glazbena škola Jakova Gotovca Novi Travnik: Područni odjel Nova Bila vrši audiciju za prijem učenika u školsku 2020./21. godinu.

U područnom odjelu u Novoj Biloj  izučavaju se sljedeći instrumenti: glasovir, harmonika, gitara i violina.

Pozivamo darovite i zainteresirane učenike trećeg i četvrtog razreda osnovne škole da se glazbeno obrazuju i da glazba postane sastavni dio njihovog života.

Audicija će se održati u petak 11.09.2020. godine od 11:00 do 13:00 sati u prostorijama HKC Nova Bila.