Dječji zbor “Radost” prima nove članove

                                                                                                                      

Projektom, ,,Jačanje glazbenih sastava mladih u Novoj Biloj” radimo na povećanju kapaciteta pet glazbenih sastava i jednog kazalište mladih. Nositelj projekta je Limena glazba ,,Lašva” Nova Bila, a ciljna grupa su članovi sljedećih sastava:

  • Male škole puhača (Limene glazbe),
  • Radionice pjevanja VS Lašvanske dive,
  • Kazališta mladih Korifej,
  • Ansambla gitara HKC-a,
  • Dječjeg zbora ,,Radost”
  • Zbora Osnovne škole Nova Bila.

Pozivamo svu djecu uzrasta od 4 do 8 godina da se prijave i dođu na audiciju na prijem novih članova i članica Dječjeg zbora “Radost”.

Voditeljice zbora, profesorice Lucija Džepina i Andrijana Lončarević žele potaknuti djecu na pjevanje, druženje i bavljenje glazbom.

Kroz veoma bogato iskustvo u radu s djecom, voditeljice navode da se bavljenje glazbom preporučuje od najranije dobi za razvoj kreativnosti, jačanje samopouzdanja, slobodnije izražavanje, razvoj motorike, pa čak i bolje rezultate u školi.

Prijem novih članova i članica održat će se u ponedjeljak, 07.09.2020. u 18 h u dvorani HKC-a Nova Bila, poštujući epidemiološke smjernice u prevenciji širenja coronavirusa.

Za sve potrebne informacije možete pozvati kontakt telefon 030/707-046

Upis polaznika u Dječji zbor aktivnost je projekta ,,Jačanje glazbenih sastava mladih u Novoj Biloj”, koji se provodi u sklopu projekta ,,Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE”, koji financira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).