Na proširenom sastanku MZ Nova Bila dogovorena volonterska pomoć starijim i potrebitim osobama te drugi zaključci u borbi protiv pandemije na lokalnom nivou

Na platou ispred HKC-a održan je prošireni sastanak Savjeta MZ Nova Bila. Razgovaralo se o problemima u lokalnoj zajednici uzrokovanim širenjem pandemije koronavirusa, a koje treba hitno riješiti. Donijeti su sljedeći zaključci:

  1. Od općinskog štaba civilne zaštite tražiti materijalno-tehnička sredstva za potrebe MZ Nova Bila (zaštitne maske, rukavice i dr.).
  2. Volonteri i članovi Savjeta MZ Nova Bila raspoređeni su po cijeloj teritoriji MZ-a. Volonteri su dobili zaduženja da na svojim područjima pruže maksimalnu potporu bolesnim, starijim i nemoćnim osobama u vidu dostave lijekova, hrane, prijevoza i ostalih potreba.
  3. Svi volonteri trebaju nabaviti kontakte potrebitih osoba sa svog područja.
  4. Popis volontera MZ Nova Bila:

Podolac (uska cesta): Marinko Matošević, Veronika Matošević, Josip Popović i Ilijana Budimir Trupina

Podolac (široka cesta) i Perići: Danijel Kolenda i Robert Perić

Biljake: Jure Marić

Brankovac: Fuad Alibegović, Franjo Vuković i Dragan Ljubas

Čifluk i Banovići: Nenad Štrbac

Kula: Josip Topalović

Dugovac: Dragan Čeko

Ričice i Bikići: Željo Andrić

Gladnik: Ivica Bajo, Igor Palavra i Marija Bajo

Dubrave: Ivica Augustinović

Nova Bila (donji dio-Kolone): Marko Zovko i Miro Gudelj

Nova Bila (srednji dio): Silva Vidović

– Nova Bila (gornji dio): Dragan Đido, Ilija Perić i Stipo Đido

Mole se građani koji su voljni volonterski pomoći ili poznaju osobe kojima je potrebna pomoć u vezi dostave hrane ili lijekova da se jave predsjedniku MZ Nova Bila na broj 063 141 564 (g. Ivica Bajo).

  1. Dvorana OŠ Nova Bila stavlja se na rapolaganje za slučaj potrebe krevetnog smještaja zaraženih osoba (tip improviziranog stacionara).
  2. Savjet Mjesne zajednice s volonterima u slučaju potrebe stavlja se na raspolaganje Civilnoj zaštiti Općine Travnik.

Ovi zaključci su upućeni načelniku Općine Travnik i Općinskom štabu civilne zaštite.