Dodijeljena uvjerenja i svjedodžbe učenicima Osnovne glazbene škole Jakova Gotovca Novi Travnik: PO Nova Bila

Danas je u sali HKC-a Nova Bila održana dodjela uvjerenja i svjedodžbi učenicima iz područnog odjela Nova Bila Osnovne glazbene škole Jakova Gotovca Novi Travnik.

Školsku godinu 2018/2019. uspješno je završilo 45 učenika u sljedećim klasama: klavir (nastavnice Lucija Džepina i Andrijana Lončarević), harmonika (nastavnica Nanarela Bajo), gitara (nastavnik Alojz Čakarić) i violina (nastavnica Dajana Karin Palavra).

Ovim putem čestitamo nastavnicima i svim učenicima te im želimo ugodnu ljetnu pauzu.