Limena glazba u Novom Travniku predvodila maturalni defile učenika Srednje škole ,,Travnik”

Novotravničkim maturalnim defileom učenika Srednje škole ,,Travnik”, koji su školu pohađali u Novoj Biloj, završila je proljetna sezona nastupa Limene glazbe ,,Lašva” Nova Bila. Nakon nastupa članovi orkestra su u restoranu Oskar u Novom Travniku imali prigodnu večeru povodom završetka sezone.

I ove godine naš orkestar je predvodio defilee u Busovači, Vitezu i Novom Travniku (S.Š. ,,Novi Travnik” i S.Š. Travnik), te glazbenim koračnicama stotine učenika ispratio u nove životne korake. Osim nabrojanih maturalnih defilea zabilježili smo nastupe i u: Travniku, Zagrebu, Novoj Biloj, Novom Travniku, Vitezu i Visokom.

Zahvaljujemo se svim članicama i članovima orkestra (njih ukupno 30), koji su sudjelovali u nastupima ove zime i ovoga proljeća, kao i članovima Male škole puhača koji se postepeno uključuju u LG ,,Lašva” Nova Bila. Svima želimo ugodnu ljetnu pauzu, te da svježi i motivirani dočekaju jesensku sezonu nastupa.

Limena glazba, Maturalni defile u Novom Travniku (S.Š.Travnik). 31.05.2019.)