Audicija za upis u osnovnu glazbenu školu

Danas je u prostorijama HKC-a održano predstavljanje Osnovne glazbene škole Jakova Gotovca Novi Travnik učenicima drugog razreda Osnovne škole ,,Nova Bila”. Na predstavljanju su nastupili polaznici Osnovne glazbene škole koji su kratkim minijaturama na klaviru, harmonici i gitari predstavili svoje znanje i umijeće mališanima iz osnovne škole.

Audicija za upis novih polaznika u glazbenu školu u Novoj Biloj održat će se 14. i 15. lipnja (četvrtak i petak) od 12 do 13 sati u prostorijama Hrvatskog kulturnog centra Nova Bila, a namijenjana je učenicima drugih razreda osnovne škole.

Područni odjel Glazbene škole Nova Bila radi već dvadeset i tri godine, a sastavni je dio novotravničke Osnovne glazbene škole Jakova Gotovca. Ovaj odjel ima sjedište u zgradi HKC-a Nova Bila. Nastava se odvija na četiri odsjeka i to: klavir, harmonika, violina i gitara. Osnovna glazbena škola traje šest godina. U pripremno odjeljenje upisuju se učenici trećih razreda devetogodišnje škole, a vrlo često za upis u Glazbenu školu javljaju se učenici starijih razreda kojima zakon ne dozvoljava upis u toj dobi. Stoga obavještavamo roditelje ako imaju djecu u trećem ili četvrtom razredu devetogodišnje škole, a djeca su im zainteresirana za ovaj vid glazbene umjetnosti, da istu upišu na vrijeme.

Predstavljanje osnovnoškolcima. 13.06.2018.