Limena glazba "Lašva" HKC Nova Bila na Maskembalu u Novom Travniku Maskembal za djecu na platou Hrvatskog kulturnog centra Treća repriza predstave "Zaljubljeni car" u Franšiznom centru BiH Limena glazba "Lašva" HKC Nova Bila na maskembalu u Zenici Druga repriza predstave "Zaljubljeni car" u KŠC - u Travnik Prva repriza predstave "Zaljubljeni car" u OŠ Nova Bila Premijera predstave "Zaljubljeni car" VS "Lašvanske dive" HKC-a Nova Bila na manifestacji SPORTAŠ GODINE 11. Božićni koncert "Božić u Travniku" Limena glazba "Lašva" HKC Nova Bila na božićnom koncertu u Zenici 
 
 
 
UKUPAN BROJ POSJETA: 1212913   POSTAVI KAO POČETNU STRANICU        KONTAKT
Galerija slika


Video galerija

HRVATSKI KULTURNI CENTAR NOVA BILA 72276  N. Bila tel/fax,centrala 030 707-046 lokali: 21 ured HKC-a; 22 klupski bife; 23 kazalište; 24 limena glazba; 25 glazbena škola KM račun kod zagrebačke banke: 3382502200099336;

 iden. br: 4236203750003 šifra djelatnosti: 92310

Osnivač centra je Općinsko poglavarstvo Travnik sa sjedištem u Novoj Biloj.
Općinsko vijeće Travnik dobilo je suglasnost za registriranje ovakve institucije od Hrvatske Republike Herceg Bosne, Ministarstva društvenih djelatnosti Mostar, na temelju suglasnosti ovog ministarstva centar je registriran kod Višeg suda Travnik te tako se uvrštava u red samostalnih institucija. Prelaskom Općinskog poglavarstva Travnik sa sjedištem u Novoj Biloj u Travnik 01. srpnja 1997.g. centar postaje posve neovisan, a financira se iz proračuna Općine Travnik (tranša se odnosi  na plaće tri djelatnika, kao i podmirivanje osnovnih elementarnih režijskih troškova) dok sve  druge troškove institucija pokušava riješiti isključivo donacijama.
Centrom rukovodi ravnatelj, a upravlja Upravno vijeće.
Centar je ustrojen kao krovna kulturna institucija, a sve njegove sekcije su registrirane kao udruženja građana i imaju posebne organe upravljanja kao i stručne voditelje. Sekcije se financiraju isključivo od donacija, a neznatnim dijelom po komercijalnoj osnovi. Nijedna od sekcija nema obvezu plaćanja režije niti bilo koji drugi trošak investicionog domena, sve to je u obvezi institucije HKC-a.
Kako se radi o profesionalnoj kulturnoj instituciji i sekcijama koje su isključivo na amaterskoj bazi ovdje ne možemo govoriti ni o kakvom krutom sistemu udruživanja, već naprotiv ovdje gotovo da ne postoji jasna linija nadležnosti i subordinacije. Načelom amaterske hijerarhije postignut je jedan posve novi model organiziranja koji danas HKC Nova Bila svrstava u jednu od organiziraniji kulturnih institucija u BiH.
Ustrojstvo, organiziranost i dinamiku centra možemo promatrati i kroz: dnevne, tjedne, periodične i godišnje aktivnosti centra.

-U dnevne aktivnosti ubrajamo rad područnog odjela glazbene škole, dnevno dostupan prostor za različite namjene, stalan rad ureda HKC-a, servisne aktivnosti prema sekcijama članicama institucije kao i stalne usluge klubovima i drugim neodvojivim segmentima društvene nadgradnje.

-U tjedne aktivnosti ubrajamo kontinuirano održavanje proba sekcija koje su u stalnim večernjim terminima izabranim i unaprijed definiranim radnim danima pa i nedjeljom. Brojni sastanci koji se održavaju u sali ili vježbaonici HKC-a različitih aktera su također česte tjedne aktivnosti.

-U periodične aktivnosti centra ubrajamo sve ono što je plod dnevnih i tjednih aktivnosti a manifestira se kroz nastupe sekcija u centru i izvan njega a vrlo često i izvan općine pa i kantona. U grupu ovih aktivnosti treba spomenuti i organiziranje programa gostujućih društava: glazbenih, kazališnih, kulturnoumjetničkih, likovnih, književnih i dr. Godišnje skupštine svih društava organiziraju se i održavaju u prostorijama HKC-a,  trenutno je nemoguće pobrojati sva periodična dešavanja, ali nadamo se da smo uspjeli stvoriti pred vama bar malu dinamičnu sliku centra.

-Godišnja aktivnost centra uz pomoć šireg organizacijskog odbora ogleda se u organiziranju tradicionalne manifestacije pod nazivom «Dani kulture i športa Nova Bila» Ova trodnevna manifestacija pruža već punih trinaest godina obilje kulturnih i sportskih aktivnosti žiteljima i posjetiteljima mjesta.

-Godišnja aktivnost također je i HKC-FEST (festival popularne pjesme) koji predstavlja zasebnu manifestaciju, a ista se organizira u sklopu tradicionalne manifestacije „Dani Nove Bile“  koja je vezana za PATRON župe  sv. Duha Nova Bila

-Smotra mladih bendova također je godišnja aktivnost koja se održava u sklopu manifestacije „Dani Nove Bile.“

Sastav Upravnog vijeća:
1. Ešref Kozarić predsjednik
2. Josip Popović član
3. Alojz Čakarić član

Broj uposlenih (kvalifikacija)

- ravnatelj, Dragan Đido (VŠS pravnik; nast. glazbe)

- tajnik, Ilijana Budimir Trupina, (SSS nastavnik glazbe, vanr. Student apsolvent)

- pomoćni djelatnik, Marina Pendeš (SSS ekonomist)

- program menager, Anela Križanac (VSS dipl.dramaturg)

- zamj. tajnice, Dijana Đido (mag. philol. njemačkog, francuskog i španjolskog jezika)   

                                                                                                                                                                                                               

-Pored trenutno redovno uposlena tri djelatnika u HKC-u mjesto rada našlo je još 7 djelatnika koji se financiraju iz drugih izvora: 5 djelatnika OGŠ Jakova Gotovca Novi Travnik, 1 kapelnik Limene glazbe Nova Bila, 1 voditelj Plesne škole MAYA.
 

Manifestacije


Glazbena škola


Mala škola puhačaPlesna škola


Limena glazba


Kazalište


 
     ANKETA
X-Poll
Hrvatski kulturni centar "Nova Bila" treba više da se bavi:

Njegovanjem tradicije
Uvezivanjem s drugim kulturnim institucijama
Edukacijom mladih
Ništa od navedenogPogledaj rezultate